Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

Hekim Sözleşmesi

Madde 1. Tanımlar ve Taraflar

1.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı: Yenişehir Mah. Sümbül Sk. B Blok No:6/2/15 Pendik adresinde bulunan, Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

1.2 Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilen ve “www.pratikhekim.com” alan uzantılı internet sitesidir.

1.3 Kullanıcı/Danışan: Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek ve kayıt işlemlerini tamamlayarak Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, işbu hizmetlerden faydalanan kişilerdir.

1.4 Hekim/Danışman/Hizmet Sağlayıcı: İşbu Sözleşme’nin tarafı olan, Site’de Hizmet Sağlayıcı olarak hizmet sunacak olan ve her türlü uzmanlık alanında faaliyet gösteren uzmandır.

1.5 Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Hekim ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

1.6 Hesap: Hekimlerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre aracılığı ile belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetleri sunmalarına olanak veren Site kullanıcısıdır.

1.7 Hizmet: Kullanıcı’nın, Site üzerinden sağlık sektörü alanında uzman hekimler tarafından sunulan hizmeti alması ve bunun karşılığında ilgili hizmet bedelini ödemesidir.

1.8 Sözleşme: İşbu Hekim Kayıt Sözleşmesi bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.

Madde 2.Sözleşme’nin Konusu

2.1 İşbu sözleşme, Hekim/Danışman’ın www.pratikhekim.com uzantılı web sitesi üzerinden Kullanıcılara danışmanlık, tanı ve tedavi hizmetleri sunması işlemi hakkındadır.

Madde 3. Hekim’in Sorumlulukları

3.1 Hekim, işbu Sözleşmeyi imzalayarak Hizmet Sağlayıcı olarak sunacağı hizmetlerde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul eder.

3.2 Hekim, Hizmet Sağlayıcı olarak e-ticaret mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülüklerine uygun olarak hareket edecektir.

3.3 Hekim, her görüşmede danışmana yapılan görüşmenin tıbbi tedavi/teşhis/muayene hizmeti yerine geçemeyeceğini hatırlatacaktır.

3.4. Hekim site üzerinden müsait olduğu randevu saatlerini güncel olarak tutacaktır. Hekim’in bir takvim yılı içerisinde iki kez randevusuna katılım sağlamaması durumunda Hekim’in sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından iptal edilecek ve üyeliği de silinecektir.

Madde 4.Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Hakları ve Sorumluluk Halleri

4.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcılar ile Hekimleri bir araya getirerek sağlık hizmetinin online olarak sunulduğu bir platform yoluyla aracılık hizmeti vermektedir.

4.2 Aracı Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın Online Platform üzerinden onaylayarak satın aldığı Hizmet Paketi’ni en geç derhal işleme alarak ilgili hekime iletir ve bahse konu hizmet, Kullanıcı tarafından alınan randevu saatinde Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulur.

4.3 Hizmet Sağlayıcı’ya ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte olup her türlü veri güvenliği Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından temin edilmektedir.

4.4 Kullanıcı ile Hekimler arasında www.pratikhekim.com uzantılı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde konuşulanlar, hasta mahremiyeti gözetilerek ve gizlilik ilkesi çerçevesinde Hekim ile Kullanıcı arasında kalmakta olup herhangi bir şekilde video, ses veya görüntü kaydedilmesi, dinlenmesi söz konusu değildir.

Madde 5. Telif Hakkı ve Ticari Markalar

5.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar, Aracı Hizmet Sağlayıcı markası ve diğer markalar, www.pratikhekim.com alan adı, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi Aracı Hizmet Sağlayıcı’dır ve Türkiye ve uluslararası telif hakları ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz.

5.2 İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine her türlü durum, hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirmekte olup Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal hakları saklıdır.

5.3. Hizmet Sağlayıcı reklam, pazarlama ve bilgilendirme amaçlarıyla ad soyad, unvan, çalıştığı kurum ve fotoğraf bilgilerinin Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından Site ve diğer üçüncü mecralarda paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 6. Ticari Elektronik İletiler ve Reklam

6.1. Aracı Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı ad soyadını, unvan ve çalıştığı kurum bilgilerine ilişkin olarak Kullanıcılar’a bilgilendirme mesajı gönderebilir.

6.2. Bunun dışında Hizmet Sağlayıcı tarafından talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi durumunda Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından SMS ve/veya E-Posta şeklinde ticari elektronik iletiler kullanıcılar’a gönderilecektir.

6.3. Bunun dışında, Hizmet Sağlayıcı’nın haftalık, 15 günlük ve aylık öne çıkarma opsiyonu da bulunmaktadır. Hizmet Sağlayıcı tarafından bu hizmetten faydalanılması halinde belirtilen süreler dahiline, Hizmet Sağlayıcı’nın profili diğer hizmet sağlayıcılardan üst ve görünür kısımda sergilenecektir.

Madde 7. Üyeliğin Sonlandırılması

7.1 Hizmet Sağlayıcı, her zaman Sitede bulunan üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

Madde 8. Kişisel Verilerin Korunması

8.1 Hizmet Sağlayıcı’ya ait kişisel veriler, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve Aydınlatma Metninde (Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni) yer alan açıklamalarda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlenebilecektir.

8.2 Aracı Hizmet Sağlayıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, her türlü ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacağını kabul ve beyan eder.

8.3 Hizmet Sağlayıcı, işbu Sözleşme ile birlikte Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6698 Sayılı Kanun ve her türlü ilgili mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

8.4 Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni sayfasından ulaşabilirsiniz.

Madde 9. Uygulanacak Hukuk

9.1 İşbu Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Hukuku’nun ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Madde 10. Geçerlilik

10.1 Hizmet Sağlayıcı Hekim Sözleşmesi, Hekim’in herhangi bir ek sözleşmesine ihtiyaç duymaksızın geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Taraflar işbu sözleşmeyi imzalayarak Sözleşmede taahhüt edilen hususları kabul etmiş olup Sözleşmeye aykırılık halinde ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.