Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Tanımlar ve Taraflar

1.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı: Yenişehir Mah. Sümbül Sk. B Blok No:6/2/15 Pendik adresinde bulunan, Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

1.2 Site: Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilen ve “www.pratikhekim.com” alan uzantılı internet sitesidir.

1.3 Kullanıcı/Danışan: Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek ve kayıt işlemlerini tamamlayarak Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, işbu hizmetlerden faydalanan kişilerdir.

1.4 Hekim/Danışman/Hizmet Sağlayıcı: Her türlü uzmanlık alanında faaliyet gösteren ve Site’de Hizmet Sağlayıcı olarak görev alan doktordur.

1.5 Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Hekim ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

1.6 Hesap: Kullanıcı veya Hekimlerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre aracılığı ile belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site kullanıcısıdır.

1.7 Hizmet: Kullanıcı’nın, Site üzerinden sağlık sektörü alanında uzman hekimler tarafından sunulan hizmeti alması ve bunun karşılığında ilgili hizmet bedelini ödemesidir.

1.8 Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.

Madde 2.Hizmetler

2.1 İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.pratikhekim.com uzantılı web sitesi üzerinden danışmanlık hizmeti alanında uzman hekimler tarafından sunulan sağlık hizmeti satın alma işlemi hakkındadır.

2.2 İşbu Sözleşme kapsamında, Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcılara sunulan Hizmetler, bir Hekim’den yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetin muadili niteliğinde olmayıp tıbbi tanı ve tedavi için yüz yüze olacak şekilde hekime başvurulması ve acil durumda vakit kaybetmeden en yakın acil servise müracaat edilmesi gerekmektedir. Kullanıcı, bu konuda gerek işbu Sözleşme ile gerekse sözleşmenin eki niteliğinde olan “Onam Metni” ile bilgilendirilmiş ve Kullanıcı’nın rızası alınmıştır.

Madde 3. Kullanıcıların Hakları ve Sorumluluk Halleri

3.1 Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi imzalayarak Hizmet Sağlayıcı tarafından kendisine sunulan hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olur.

3.2 Hekimler, Site aracılığı ile sunulan sağlık hizmetlerinde değerlendirmelerini Kullanıcılardan gelen bilgiler doğrultusunda yapmaktadır. Site üzerinden hizmet ifası sağlanmadan önce Kullanıcı’nın herhangi bir fiziki muayene yaptırmamış olması, Hekim’in sağlık durumu ile ilgili teşhis kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek olup bu konuda Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

3.3 Hekimlerin fiziki muayene esnasında görebilecekleri ve tanı ve düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendirememe ihtimali mevcuttur. İşbu riskleri en aza indirgeyebilmek ve doğru teşhis koyabilmek adına Hekimler ihtiyaç duydukları bilgiler için Kullanıcılar ile irtibat halinde olacaktır. Kullanıcı, site aracılığı ile gerçekleştirilen teşhis ve tanılarda bahse konu risklerin mevcut olduğunu kabul etmektedir.

3.4 Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı'nın servislerinden yararlanırken yukarıda belirtilen risklerin varlığının bilgisi dahilinde olduğunu ve riskleri kabul ettiğini, ayrıca Hizmet Sağlayıcı'nın, sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini onaylamaktadır.

3.5 Hekim’ler tarafından gerçekleştirilen tanı, teşhis ve tedavi gibi her türlü değerlendirme Kullanıcı’nın üyelik hesabında bulunan ve Kullanıcı tarafından doldurulmuş olan formlardaki bilgilerin güncel olduğu varsayımı ile yapılmakta olup işbu bilgilerin güncelliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.6 Kullanıcı, Siteden sadece kişisel amaçları doğrultusunda sadece bireysel olarak faydalanabileceğini, üyeliğin getirmiş olduğu hizmetleri ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

Madde 4.Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Hakları ve Sorumluluk Halleri

4.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcılar ile Hekimleri bir araya getirerek sağlık hizmetinin online olarak sunulduğu bir platform yoluyla aracılık hizmeti vermektedir.

4.2 Aracı Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın Online Platform üzerinden onaylayarak satın aldığı Hizmet Paketi’ni en geç derhal işleme alarak ilgili hekime iletir ve bahse konu hizmet, Kullanıcı tarafından alınan randevu saatinde Kullanıcı’ya sunulur. Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle gecikmelerin yaşanması halinde Aracı Hizmet Sağlayıcı işbu durumu derhal Kullanıcı’ya bildirir. Kullanıcı, randevu saatinde teknik şartlara uygun, arızası olmayan, stabil bir internet bağlantısına sahip bir akılı telefon/tablet veya PC ile randevuya katılmalıdır. Randevu saatinde Kullanıcı’nın hazır olmaması durumunda Kullanıcı’ya bedel iadesi yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı’ya ait olan ve Site üzerinden üyelik kaydı yapılırken girilen ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizliliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte olup her türlü veri güvenliği Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından temin edilmektedir.

4.4 Kullanıcı ile Hekimler arasında www.pratikhekim.com uzantılı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde konuşulanlar, hasta mahremiyeti gözetilerek ve gizlilik ilkesi çerçevesinde Hekim ile Kullanıcı arasında kalmakta olup herhangi bir şekilde video, ses veya görüntü kaydedilmesi, dinlenmesi söz konusu değildir.

4.5 Kullanıcı’nın www.pratikhekim.com internet sitesine kaydolurken girilen kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. 4.6 Online olarak yapılan ödemelerde kartın, hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 5. Online Randevu ve Görüşmeler

5.1 İşbu Sözleşmeye konu olan hizmetlerin ifa edilebilmesi için Kullanıcı’nın daha önceden Siteye yüklemiş olduğu bakiye veya randevu oluşturma aşamasında kredi kartı/banka kartı aracılığı ile hizmet bedelini ödemesi gerekmektedir.

5.2 Kullanıcı’nın Hekim ile gerçekleştireceği görüşmeye katılamayacak olması halinde randevudan önce cayma hakkını kullanarak randevuyu iptal etmesi gerekmekte olup aksi takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır. Cayma hakkı kullanılmadan katılım sağlanmayan görüşmeye ait hakkın Kullanıcı’ya iadesi hiçbir koşulda mümkün değildir Randevu saatinden önce cayma hakkının, iptal işleminin gerçekleştirildiği durumlarda uzman veya danışman hekimin isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

5.3 Sağlık Hizmetinin iadesi Aracı Hizmet Sağlayıcı’dan talep edildiği tarihten itibaren, banka ile irtibata geçilecek olup, gelecek olan iade tutarı, ödeme yapılan kredi veya bankamatik kartına iade edilecektir.

Madde 6. Telif Hakkı ve Ticari Markalar

6.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar, Aracı Hizmet Sağlayıcı markası ve diğer markalar, www.pratikhekim.com alan adı, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi Aracı Hizmet Sağlayıcı’dır ve Türkiye ve uluslararası telif hakları ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz.

6.2 İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine her türlü durum, hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirmekte olup Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal hakları saklıdır.

Madde 7. Üyeliğin Sonlandırılması

7.1 Kullanıcı, her zaman Sitede bulunan üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmenin konusunu oluşturan ve bedeli karşılığı yararlanılan hizmetlerin anında ifa edilen hizmetlerden olması sebebi ile Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi halinde bedel iadesi talep edilemez.

Madde 8. Kişisel Verilerin Korunması

8.1 Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve Aydınlatma Metninde (Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni) yer alan açıklamalarda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlenebilecektir.

8.2 Aracı Hizmet Sağlayıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, her türlü ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacağını kabul ve beyan eder.

8.3 Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6698 Sayılı Kanun ve her türlü ilgili mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

8.4 Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni sayfasından ulaşabilirsiniz.

Madde 9. Uygulanacak Hukuk

9.1 İşbu Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Hukuku’nun ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Madde 10. Geçerlilik

10.1 Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın herhangi bir ek sözleşmesine ihtiyaç duymaksızın geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Taraflar işbu sözleşmeyi imzalayarak Sözleşmede taahhüt edilen hususları kabul etmiş olup Sözleşmeye aykırılık halinde ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.