Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

KVKK

Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (pratikhekim.com) (“PRATİKHEKİM”) olarak web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, PRATİKHEKİM olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz ve bu konuda hazırlamış olduğumuz Kişisel Veri İşleme Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile bu politikaların eklerine uygun hareket etmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, internet sitemiz www.pratikhekim.com (“Site”) üzerinden doldurduğunuz elektronik formlar ve aşağıda detaylı olarak ele alınan çerezler vasıtalarıyla toplanmaktadır.

PRATİKHEKİM tarafından verileriniz, işlem güvenliğinin sağlanması, mal ve hizmet satış ve satış sonrası hizmetler süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama amaçlarıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; grup şirketlerimize, PRATİKHEKİM tarafından iş birliği içinde bulunan şahıs ve şirketlere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen veri işleyen ile gizlilik taahhütnamesi imzalanmış ve bu kişilerin de veri güvenliğine riayet etmesi sağlanmıştır.

Buna ek olarak verilerinize sadece gizlilik taahhüdü altında bulunan yönetimimiz ve çalışanlarımız tarafından erişilebilmektedir. Veriye erişimi olan kişilere gerekli eğitimler verilmiş ve bu kişilerin konunun önemiyle ilgili farkındalığı arttırılmıştır. Yurtdışına hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır.

3. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözleşme imzalanması, siber güvenliğin sağlanması ve PRATİKHEKİM’in meşru menfaati sebepleri dahilinde işlenmektedir.

Bu sebeplerden herhangi biri söz konusu olmadığı istisnai durumlarda tarafınızdan işleme için açık rızanız talep edilmektedir. Bu kapsamda sadece tarafınıza ticari elektronik iletimi gönderimi yapılması amacıyla tarafınızdan alınan veriler ile ilgili olarak açık rızanız talep edilmektedir. Açık rıza vermek istememeniz durumunda bu verileriniz işlenmeyecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

4. Veri Güvenliği

PRATİKHEKİM kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Toplanan tüm veriler güvenliği sıkı bir şekilde sağlanmış olan harici serverda toplanmakta olup verilere hem fiziki hem de çevrimiçi olarak sadece gizlilik taahhüdü yükümlülüğü altında bulunan kişilerce erişim sağlanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tüm ziyaretçilerimiz bize başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru yapmak için tarafımızca hazırlanan başvuru formuna (i) web sitemizin ana sayfasında altta bulunan “Kişisel Verilerin Korunması” sekmesinden veya (ii) doğrudan [•] linkini girerek veya (iii) merkez adresimiz olan Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak B Blok No:6/2/15 Pendik/İstanbul adresinde fiziki olarak teslim alabilir ve formu dolduktan sonra imzalı bir nüshasını (i) şirket merkez adresimize teslim edebilir veya (ii) imzalı nüshasını taradıktan sonra info@pratikhekim.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurunuz en kısa sürede yanıtlanacaktır.


ÇEREZ POLİTİKAMIZ


PRATİKHEKİM olarak internet sitemiz www.pratikhekim.com (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) PRATİKHEKİM tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler Siteyi ziyaretiniz sırasında işbu Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim veya diğer formatlarda veri barındıran küçük veri dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. Sitemizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve kullanım tercihlerinize ilişkin ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir.

Çerez Kullanım Amaçları Nelerdir?

Çerezler; Sitemizin, ziyaretçilerimiz tarafından nasıl kullanıldığı hakkında (en çok ziyaret edilen sayfalar, en çok tıklanan bağlantılar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi) anonim bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek; Sitemizi geliştirmek ve tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek, hatalı sayfaları işler hale getirmek, ve kullanım alışkanlıklarınızı, anonim bir şekilde, değerlendirerek reklam ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve ilgisiz reklamların gösterimini kısıtlayarak ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sunmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda, PRATİKHEKİM, Sitemizin düzgün şekilde çalışabilmesi ve sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan ve kişisel veri işlenmesini gerektirmeyen “Kullanılması Zorunlu Çerezleri”; Sitemizin performansını ölçmek, ziyaretçi sayılarını ve ziyaretçilerin hangi sayfada ne kadar zaman geçirdiklerini tespit etmek ve iyileştirmeler yapabilmek için trafik kaynaklarını tespit etmeye yardımcı olan ve verileri anonim halde saklayan “Performans ve Analiz Çerezlerini”; gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılan “İşlevsellik Çerezlerini”; alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılan “Hedefleme Çerezlerini” işlemektedir.

PRATİKHEKİM ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:

http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerez Tercihleri Ne Şekilde Değiştirilir?

Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etmektedir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki listeden ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz, çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz.


Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies