Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-Taraflar

İşbu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir:

Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın;

Ticaret Unvanı : Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Merkez Adresi : Yenişehir Mah. Sümbül Sok. B Blok No:6/2/15 Pendik

Telefon Numarası : 0 850 304 47 42

Mersis Numarası : 9250987922

E-Posta Adresi : info@pratikhekim.com

Hizmet Alan’ın;

Açık Adresi : {aliciadres}'

Telefon Numarası : {alicitelefon}'

E-Posta Adresi : {alicimail}'

T.C. Kimlik Numarası : {alicitc}'

Bundan böyle Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Alan beraber “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşme, Hizmet Alan’ın www.pratikhekim.com uzantılı web sitesi üzerinden sağlık hizmeti paketi (“Hizmet Paketi”) satın alma işlemi sırasında Taraflara ait karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin ifası için www.pratikhekim.com uzantılı internet sitesi üzerinden randevu oluşturularak uzman veya danışman hekim ile görüşmesi planlanmış hizmet alanın hizmet bedelinin ödenmesiyle birlikte Tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin ifa edilmesi ile sona erer.

MADDE 4 – Sözleşmenin Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığında ödenecek olan ücret www.pratikhekim.com internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktarlar sınırlı olup belirtilen ücretlere KDV dahildir. Hizmet Alan, ifa edilmesini talep ettiği hizmetin karşılığı olan hizmet bedelini www.pratikhekim.com’da ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.

MADDE 5 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:

a) Hizmet Sağlayıcı Hekim ve Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri: Hizmet Alanlara uzaktan sağlık hizmeti sunulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın amacı uzman veya danışman bir hekim tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici sağlık hizmetinin sağlanmasıdır.

Aracı Hizmet Sağlayıcı; Hizmet Alan ile alanında uzman hekimler olan hizmet sağlayıcıları bir araya getirerek sağlık hizmetinin online olarak sunulduğu bir platform yoluyla aracılık hizmeti verir.

Aracı Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alan’ın Online Platform üzerinden onaylayarak satın aldığı Hizmet Paketi’ni derhal işleme alarak ilgili tıp doktoruna iletir ve bahse konu hizmet, Hizmet Alan tarafından belirlenen randevu saatinde Hizmet Alan’a sunulur. Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle gecikmelerin yaşanması halinde Aracı Hizmet Sağlayıcı işbu durumu derhal Hizmet Alan’a bildirir.

Hizmet Alan’a ait olan ve www.pratikhekim.com üzerinden üyelik kaydı yapılırken girilen ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizliliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte olup her türlü veri güvenliği Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından temin edilmektedir.

Hizmet Alan ile hekimler arasında www.pratikhekim.com uzantılı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde konuşulanlar, hasta mahremiyeti gözetilerek ve gizlilik ilkesi çerçevesinde Hekim ile Hizmet Alan arasında kalmakta olup herhangi bir şekilde video, ses veya görüntü kaydedilmesi, dinlenmesi söz konusu değildir.

Hizmet Alan’ın www.pratikhekim.com internet sitesine kaydolurken girilen kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Online olarak yapılan ödemelerde kartın, hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Hizmet Alanın Hak ve Sorumlulukları:

Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından, www.pratikhekim.com internet sitesi üzerinden sunulan uzaktan sağlık hizmeti tamamen kişisel olup sitede yer alan kullanım ücreti tek bir kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez.

Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından sağlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.

Randevu saatinde yapılacak olan uzaktan sağlık hizmetine katılmama durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu tamamen Hizmet Alana ait olup bu konuda Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Hizmet Alan, randevusuna geç kalması veya randevusunu kaçırması halinde herhangi bir ek süre talebinde bulunamayacaktır.

Hizmet Alan, www.pratikhekim.com internet sitesi üzerinden aldığı hekim/danışman randevusundan önce cayma hakkını kullanabilir ve randevu iptal işlemi yapabilir. Cayma hakkı kullanılmadığı ve randevu iptal işlemi gerçekleştirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez. Teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, Hizmet Alan bu hakkını kaybetmiş sayılmaz.

Hizmet Alan, uzman veya danışman hekim ile kararlaştırılan sağlık hizmeti saatinde bilgisayar başında ve/veya telefon başında olması gerekmekte olup ilgili sağlık hizmeti sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.

Hizmet Alan, görüşme sırasında uzman veya danışman hekimin izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.

Hizmet Alan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan uzman/danışman hekim veya Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

MADDE 6 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında Hizmet Alan ve uzman/danışman hekim tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan sağlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.

Hizmet Alan’ın hekim ile gerçekleştireceği görüşmeye katılamayacak olması halinde önce randevuyu iptal etmesi gerekmekte olup aksi takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Randevu saatinden sonra cayma hakkının kullanılması ve gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılım sağlanmayan görüşmeye ait hakkın Hizmet Alan’a iadesi hiçbir koşulda mümkün değildir.

Randevu saatinden önce iptal işleminin gerçekleştirildiği durumlarda uzman veya danışman hekimin isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

Sağlık Hizmetinin iadesi Aracı Hizmet Sağlayıcı’dan talep edildiği tarihten itibaren, banka ile irtibata geçilecek olup, gelecek olan iade tutarı, ödeme yapılan kredi veya bankamatik kartına iade edilecektir.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade işlemi aynı kredi kartına yapılabilir. İade bedelin nakit ya da havale olarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Para iadesi gereken işlemler kredi kartının bulunduğu bankaya göre 3 (üç) iş günü ile 5(beş) iş günü arasında değişiklik gösterebilir. Bankamatik kartları (debit) ile yapılan işlemlerin iade süresi, bankalar arası prosedürlerden dolayı 14 (on dört) iş gününe kadar uzayabilir.

MADDE 7 – Tebligat ve İhtilaflar Taraflar

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın vereceği elektronik posta adresi ile Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın işbu sözleşmenin 1. maddesine belirtilen posta adreslerinin yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 7 bin 550 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulması gerekmektedir. Belirtilen parasal sınırların üstündeki uyuşmazlıkların nihai çözümünde tüketici mahkemeleri görevlidir.

İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmış olup imza altına alınma başvurunun internet ortamında Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir.

MADDE 8 – Bilgi ve Belgelerin Saklanması

Hizmet Sağlayıcı, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 9 – Yürürlük

İşbu sözleşme; taraflarca okunarak, hizmet veren tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.