Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

Ön Bilgilendirme

PRATİKHEKİM ÖN BİLGİLENDİRME KOŞULLARI

1.KONU

İşbu Hizmet Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Hizmet Alan’a sağladığı, aşağıda nitelikleri ve hizmet bedeli belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Hizmet Alan, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı : Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Yenişehir Mah. Sümbül Sk. B Blok No:6/2/15 Pendik

Telefon : 0 850 304 47 42

Eposta : info@pratikhekim.com

3. HİZMET ALAN BİLGİLERİ

Hizmet Alan kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta : {_alicimail_}

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşme, Hizmet Alan’ ın www.pratikhekim.com uzantılı web sitesi üzerinden sağlık hizmeti paketi (“Hizmet Paketi”) satın alma işlemi sırasında Taraflara ait karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alan’a ait internet sitesinde sözleşme konusu danışmanlık hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan’ın ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alan’a verilmesi gereken adresi, verilen hizmete ait temel özellikleri, verilen hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Bu Ön Bilgilendirme Formu ile online danışmanlık, danışmanlık süreçleri, nasıl gerçekleşeceğini ve hekim tavsiyeleri ile ilgili bilgileri almış sayılmaktasınız. Online tıbbi danışmanlık, doğrudan fiziki olarak bir hekim ile temas etmeden, internet veya cep telefonu görüşmesi ile planlanan bir saatte tarafınızın sağlık sorunlarına ilişkin, uzman hekim tarafından ön bilgilendirme ve ön tedavi süreçlerini içeren danışmanlık hizmetidir. Bu süreç içerisindeki verilen hizmetin bir sağlık danışmanlığı hizmeti olduğunu, verilen önerilerin uzaktan verilen hekim danışmanlığı kapsamında olduğunu, konulan teşhisin bilgilendirme amaçlı olduğunu, hekim tarafından tedavi amacıyla bir başka sağlık kuruluşuna test, doğrudan tedavi amacıyla yönlendirme yapılması durumunda bu konudaki tavsiyelere ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğunu kabul ederek süreç içinde çalışmayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu doğrultuda uzman hekimin tarafınıza sunduğu online tıbbi danışmanlık hizmetinin, sadece bir ön bilgilendirme olduğunu, bu bilgilendirme sonrasında sağlık sorunlarınıza ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğunu kabul etmektesiniz.

5.3 Bu formu imzalayarak, www.pratikhekim.com tarafından verilen danışmanlık hizmeti  kapsamında tüm bilgilendirme tarafıma yapılmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında yukarıda verilen bilgilerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu bilgiler çerçevesinde danışmanlığına başvurduğunuz hekim tarafından tedavi sürecinin yönlendirilmesini yapılacaktır. Bilgilerde hata veya yanlış olması durumunda yapılan hekim danışmanlığı kapsamında doğacak zarar tarafınıza ait olacaktır.

Hizmet Sağlayıcı : Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hizmet Alan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Tarih : {_tarih_}