Pratik Hekim | İnternetteki Hekim
info@pratikhekim.com 0 850 304 47 42

Telif Hakkı Devir Onayı

ESERE İLİŞKİN MALİ HAKLARIN DEVİR ONAYI

İşbu onay metni, aşağıda bilgileri yer alan, FSEK m.2 hükmüne göre ilim ve edebiyat eseri niteliğindeki yazılı eserden kaynaklı mali hakların Vitapure Teknoloji Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (pratikhekim.com) (PRATİKHEKİM) devrine ilişkindir.

Devreden, yazdığı ve PRATİKHEKİM’de yayınlanmasını talep ettiği ilim ve edebiyat eseri niteliğindeki yazıya ilişkin malî haklarını; özellikle işleme, çoğaltma, yayma, temsil ile dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını sınırsız olarak kullanılmak üzere PRATİKHEKİM’e devretmeyi kabul etmektedir.

Eser sahibi; sözleşmeye konu eserin özgün nitelikte olduğunu, eserin son hâlini gördüğünü ve bu hâliyle hukuki ve cezai sonuçlarını onayladıklarını, eserin daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmadığını ve hâlen herhangi bir mecrada yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, eser içeriğinin ve eser ile birlikte yüklenen görselin diğer kişilere ait kişilik hakları ile fikrî ve sınai hakları ihlal etmediğini, eser nedeniyle ortaya çıkacak telif hakkı ihlali iddialarında tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu, eserde hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı bir ifade bulunmadığını, eserin etik kurallara uygun olduğunu ve eserde edinilen bilgilerin kullanılması hâlinde herhangi bir zararın doğmayacağını taahhüt etmektedir.